Bảo trì - Bảo dưỡng

Dịch vụ miễn phí của Google dịch nhanh các từ, cụm từ và trang web giữa tiếng Việt và hơn 100 ngôn ngữ khác.
Bạn đã truy cập trang này nhiều lần. Lần truy cập cuối: 06/10/2019

Android - Google Translate ...

Để bắt đầu, hãy tải ứng dụng Google Dịch dành cho Android ...

Dịch

MỚI! Nhấn để dịch. Bây giờ Google Dịch hoạt động trong ...

Ngôn ngữ

CHỤP ẢNH. Dịch hình ảnh của văn bản thành ngôn ngữ khác.

Xem và xóa lịch sử dịch

Bạn có thể tìm và xóa bản dịch cũ bằng ứng dụng Google Dịch ...
Các tin khác

Tin Tức

Video

  • NIR Forage Analyzer - AgriNIR™
  • SP10 Smoke Point Tester D1322
  • Video X NIR Reveal
Zalo
favebook