Bộ hiển thị trọng lượng DG8000-IC

Mã SP: [Dinamica Generale] DG8000-IC

MÔ TẢ

Bộ hiển thị trọng lượng có thể lập trình cho quá trình cho ăn chính xác,giúp  kiểm soát thời gian và chi phí quá trình cho ăn.

ĐẶC TÍNH NỔI BẬT
- Có tất cả các đặc điểm DG8000
- Thiết lập tối đa 48 công thức, 24 thành phần cho mỗi công thức (từ danh sách 99 thành phần)
- Có 96 phân nhóm động vật, 16 lần bữa ăn cho mỗi nhóm
- 64 mẻ trộn rải, 48 nhóm động vật cho mỗi mẻ
- Công thức phối trộn dựa trên lượng vật chất khô hàng ngày cho mỗi nhóm động vật
- Quản lý nguyên liệu trộn sẵn
- Quản lý thức ăn thừa
- Giám sát hiệu quả nhân công
- Tương thích với phần mềm quản lý DTM IC
- Kiểm soát thời gian trộn với việc tự động mở đầu và kết thúc
- Truyền dữ liệu không dây giữa phần mềm DTM và bộ hiển thị qua 3G hoặc Wifi
- Công thức trộn có thể được cài đặt bằng khối lượng, số lượng bò hoặc theo %
- Khối lượng TMR thực tế có thể cài đặt ngay trước khi rải, điều này có thể tự động phân bổ khối lượng TMR cho mỗi nhóm.
- Tổng khối lượng trộn, số bò và % điều chỉnh có thể được thay đổi ngay trước khi thực hiện chương trình cho ăn,
- Có báo động âm thanh bên trong để báo cho người vận hành biết khi khối lượng nguyên liệu đã đạt hoặc vượt mức qui định.

Sản phẩm cùng nhà cung cấp

Tin Tức

Video

  • NIR Forage Analyzer - AgriNIR™
  • SP10 Smoke Point Tester D1322
  • Video X NIR Reveal
Zalo
favebook