Máy sắc ký lỏng phân tích thơm đa nhân PAH trong Diesel

Mã SP: [DVLS] Middle Distilates analyzer

Việc báo cáo chính xác về các loại hydrocarbon thơm có trong nhiên liệu máy bay và dầu diesel là cần thiết để xác định chất lượng của nhiên liệu. Một trong những phương pháp được sử dụng để xác định hàm lượng chất thơm là phương pháp FIA ASTM D1319. Các phòng thí nghiệm đang tìm kiếm các giải pháp thay thế để thay thế phương pháp FIA. Da Vinci Laboratory Solutions (DVLS) cung cấp một giải pháp thay thế: Máy sắc ký lỏng phân tích thơm đa nhân PAH trong Diesel DVLS Middle Distilates dành riêng để thực hiện các phân tích ASTM D6379, D6591, IP391, IP436, IP548 en / of EN12916.

Phân tích hợp chất thơm trong nhiên liệu máy bay và dầu diesel
Máy phân tích Middle Distilates dựa trên máy sắc ký lỏng Agilent 1260 Infinity II (LC) được định cấu hình cho các phương pháp thử nghiệm ASTM, IP hoặc EN bao gồm các thành phần phần cứng và phần mềm cụ thể theo phương pháp. Da Vinci cung cấp hai cấu hình.

Các ứng dụng
Máy sắc ký lỏng phân tích thơm đa nhân PAH trong Diesel Middle Distilates DVLS tuân thủ:
- ASTM D6379, D6591.
- IP391, IP436, IP548.
- EN12916.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
- Phương pháp thay thế cho FIA.
- Cấu hình chuyên dụng cho ASTM D6379, D6591, IP391, IP436, IP548 và/hoặc EN12916.
- Dựa trên phần cứng chất lượng cao của Agilent.
- Mức độ tự động hóa cao thông qua phần mềm OPENLAB.
- Hiệu suất được đảm bảo nhờ các quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.

CẤU HÌNH
Máy sắc ký lỏng phân tích thơm đa nhân PAH trong Diesel Middle Distilates dựa trên máy sắc ký lỏng Agilent 1260 Infinity II (LC) được định cấu hình cho các phương pháp thử nghiệm ASTM, IP hoặc EN bao gồm các thành phần phần cứng và phần mềm cụ thể theo phương pháp. Da Vinci cung cấp hai cấu hình.
1. Máy phân tích HPLC pha thông thường:
- Máy dò chỉ số khúc xạ 1260 Infinity II.
- Phương pháp cài đặt cột cụ thể và theo tiêu chuẩn.
- Agilent OPENLAB CDS ChemStation hoặc EZChrom để điều khiển hệ thống.
- Được kiểm tra trước tại nhà máy.
2. Máy phân tích HPLC pha thường với backflush:
- Van backflush cho tri-aromatics tuân thủ D6591 và giảm nhiễu FAME EN12916.
- Máy dò chỉ số khúc xạ 1260 Infinity II.
- Phương pháp cài đặt cột cụ thể và theo tiêu chuẩn.
- Agilent OPENLAB CDS ChemStation hoặc EZChrom để điều khiển hệ thống.
- Được kiểm tra trước tại nhà máy.

Sản phẩm cùng nhà cung cấp

Tin Tức

Video

  • Thiết bị chứng cất xăng dầu tự động NDI 450 (ASTM D 86)
  • Thiết Bị Xác Định Điểm Chớp Cháy Cốc Kín Tự Động NPM 450 (NORMALAB) ASTM D 93
  • Thiết Bị Phân Tích Béo SoxROC Extraction Unit (OPSIS LiquidLINE)
  • DVLS Video on Hydrogenation and Methylation of Fatty Acids
  • SCITEQ Impact test B50
  • Sampling and Analysis of Liquefied Gases using the DVLS Liquefied Gas Injector
  • SP10 Smoke Point Tester D1322
  • Video X NIR Reveal
  • NIR Forage Analyzer - AgriNIR™
Zalo
favebook