Sắc ký khí phân tích nhanh Peroxide

Mã SP: [DVLS] Fast Peroxide Analyzer

Để theo dõi dấu vết của peroxit phản ứng, Da Vinci Laboratory Solutions đã phát triển Máy Sắc ký khí phân tích nhanh Peroxide. Máy phân tích dựa trên máy HPLC bao gồm các bộ phận: Bơm tuần hoàn, hệ thống tiêm mẫu tự động, đầu dò UV và phần mềm điều khiển, xử lý dữ liệu.

ỨNG DỤNG
Máy phân tích nhanh Peroxide dựa trên một phương pháp tùy chỉnh thay thế cho:
- ASTM D2340, E299.
- ASTM D3703, D6447.
- ASTM D5799
.
FPA xác định cả các hydrogen peroxide (oxy già) và organic peroxide (peroxide hữu cơ) trong:
- 1,3-Butadien.
- Aqueous matrices in process streams.
- Nhiên liệu tuabin hàng không.
- Glycols.
- Isoprene.
- Olefinic hydrocarbon.
- Styrene monomer.  

Phân tích tự động oxy trong luồng hydrocarbon
Máy phân tích nhanh peroxide DVLS (FPA) dựa trên máy HPLC bao gồm các bộ phận: Bơm tuần hoàn, hệ thống tiêm mẫu tự động, đầu dò UV và phần mềm điều khiển, xử lý dữ liệu. Phân tích Peroxide dựa trên quá trình oxy hóa Iodide bởi Peroxide:
ROOH + 2I- + 2H → ROH + I2 + H2O

Hai thuốc thử: Axit axetic trong Propanol và Natri Iodide trong Propanol được trộn lẫn, dẫn đến một dòng dung dịch Iốt đã axit hóa trong Propanol. Mẫu được tiêm vào luồng này. Iốt được hình thành trong điều kiện kiểm soát nhiệt độ bằng lò phản ứng chuyên dụng của Da Vinci. Đầu dò UV HPLC xác định bằng phương pháp quang phổ xác định lượng Iodine được hình thành, sẽ tỷ lệ thuận với mức peroxide. Phần mềm không chỉ kiểm soát, vận hành phần cứng một cách tối ưu mà còn tự động hóa việc phân tích và báo cáo dữ liệu. Thời gian phân tích cần thiết là 7 phút.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
- Thay thế an toàn cho các phương pháp phân tích hóa ướt truyền thống như ASTM D2340 và ASTM E299.
- Các mô-đun HPLC chất lượng cao góp phần xác định chính xác Peroxide.
- Phân tích nhanh chỉ 7 phút.
- Thiết kế mô-đun tiết kiệm không gian.  

Sản phẩm cùng nhà cung cấp

Tin Tức

Video

  • NIR Forage Analyzer - AgriNIR™
  • SP10 Smoke Point Tester D1322
  • Video X NIR Reveal
Zalo
favebook