Thiết bị đo độ ổn định oxy hóa của xăng tự động ROFOX four

Mã SP: [ROFA Wien] ROFOX four

Thiết bị đo độ ổn định oxy hóa của xăng tự động ROFOX four tuân theo tiêu chuẩn: ASTM D525, ASTM D873, EN ISO 7536

ROFOX four là thiết bị đo độ ổn định oxy hóa của xăng tự động nhỏ gọn với 4 vị trí thử nghiệm độc lập.
Các khối gia nhiệt điện rắn để tránh việc sử dụng chất lỏng.
Phần mềm "ROFOX Control" kiểm soát toàn bộ quá trình bao gồm báo cáo tự động.
Tất cả các thông số kiểm tra và an toàn được kiểm soát tự động nhờ "unattended operation".

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Mỗi vị trí thử nghiệm được trang bị hệ thống gia nhiệt điện riêng và có thể được điều khiển riêng.
Điều này cho phép các thông số khác nhau cho từng vị trí và khởi động ngắn. Các cảm biến áp suất không có phụ kiện bổ sung được kết nối trực tiếp vào mặt trước của thiết bị.
- Quạt làm mát.
- Các thiết bị an toàn phụ thuộc phần mềm mở rộng bổ sung làm cho unattended operation rủi ro có thể xảy ra.
- Việc hiệu chỉnh truy cập nhanh và phần mềm hỗ trợ giúp việc hiệu chỉnh nhiệt độ bằng RTD trở nên dễ dàng.
- Các cảm biến áp suất chất lượng cao được hiệu chuẩn và bảo trì miễn phí. Khi cần, hiệu chuẩn sẽ được thực hiện trực tiếp trên cảm biến.
-  Mỗi bình áp suất được bảo vệ bằng một đĩa vỡ để tránh quá áp.

- Chỉ cần một cáp để kết nối với PC.
- Phần mềm tự động kiểm soát toàn bộ quá trình. Từ khi bắt đầu thử nghiệm, phần mềm sẽ kiểm tra liên tục sự tuân thủ của tiêu chuẩn đã chọn và các cài đặt.
 - Tình trạng của từng vị trí được theo dõi liên tục. Vì vậy, phần mềm sẽ tự động phát hiện xem bình chịu áp suất đã được chèn đĩa vỡ hay chưa.

- Nhiều tham số và phép tính trong thử nghiệm có thể được cấu hình với nhiều cấp độ truy cập khác nhau.
- Một số tùy chọn để lưu trữ dữ liệu tự động cũng có thể được lựa chọn cài đặt.
- Bản tóm tắt các kết quả cho từng vị trí kiểm tra sẽ hiện qua cửa sổ kết quả.

Ngoài ra còn có các tùy chọn khác nhau để lưu trữ dữ liệu thủ công và tạo báo cáo. Việc giải thích dữ liệu và tạo báo cáo được thực hiện tự động.

Sản phẩm cùng nhà cung cấp

Tin Tức

Video

  • NIR Forage Analyzer - AgriNIR™
  • SP10 Smoke Point Tester D1322
  • Video X NIR Reveal
Zalo
favebook