Chất chuẩn phòng thí nghiệm CRM

Mã SP: [ROFA France] CRM

Chất chuẩn phòng thí nghiệm CRM (Certified Reference Materials) với nhiều loài đa dạng, tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn cần thiết, phù hợp với nhiều máy móc, thiết bị sử dụng trong ngành hoá dầu.

Sản phẩm cùng nhà cung cấp

Tin Tức

Video

  • Thiết bị chứng cất xăng dầu tự động NDI 450 (ASTM D 86)
  • Thiết Bị Xác Định Điểm Chớp Cháy Cốc Kín Tự Động NPM 450 (NORMALAB) ASTM D 93
  • Thiết Bị Phân Tích Béo SoxROC Extraction Unit (OPSIS LiquidLINE)
  • DVLS Video on Hydrogenation and Methylation of Fatty Acids
  • SCITEQ Impact test B50
  • Sampling and Analysis of Liquefied Gases using the DVLS Liquefied Gas Injector
  • SP10 Smoke Point Tester D1322
  • Video X NIR Reveal
  • NIR Forage Analyzer - AgriNIR™
Zalo
favebook