BETA TECHNOLOGY sẵn sàng tư vấn miễn phí các phương pháp trong phòng thí nghiệm

LAB hay Phòng thí nghiệm hay phòng Lab là một cơ sở được thiết kế, xây dựng nhằm cung cấp các điều kiện cho việc triển khai các thí nghiệm, thực nghiệm trên các lĩnh vực đặc biệt là các lĩnh vực tự nhiên (sinh – lý – hóa….) phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học và trên hết là đảm bảo an toàn cho người tiến hành thí nghiệm.

Phòng Lab có thể xuất hiện ở trường hợp phổ thông hoặc các viện nghiên cứu, trường đại học để phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu.