CHÍNH SÁCH GIAO – NHẬN BETA TECHNOLOGY

1. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH:

Chính sách này quy định những nội dung cơ bản về thủ tục giao nhận thiết bị giữa BETA và Khách hàng.

2. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:

BETA và Khách hàng mua thiết bị của Công ty (khách hàng đã hoàn tất việc thanh toán đề cập tại .

3. ĐỊA ĐIỂM GIAO – NHẬN THIẾT BỊ:

BETA sẽ bàn giao thiết bị cho Khách hàng tại địa điểm theo yêu cầu của Khách hàng được đề cập tại Hợp đồng.

4. QUY TRÌNH GIAO – NHẬN

Nguyên tắc chung: BETA chỉ giao thiết bị cho đúng người đã thực hiện giao kết hợp đồng với BETA, hoặc người được ủy quyền hợp pháp bởi người này.

Việc giao thiết bị cho người được ủy quyền hợp pháp phát sinh hiệu lực pháp lý như giao thiết bị cho chính người giao kết hợp đồng.

Trường hợp người được ủy quyền tại thời điểm giao thiết bị không xuất trình được văn bản chứng minh tư cách nhận ủy quyền một cách hợp pháp thì BETA có quyền từ chối giao thiết bị và thông báo cho người giao kết hợp đồng việc giao thiết bị không thành công.

Trong mọi trường hợp BETA sẽ bàn giao thiết bị cho Khách hàng theo đúng địa điểm được đề cập tại Hợp đồng.

Trước khi tiến hành bàn giao thiết bị nhân viên của BETA sẽ liên hệ trước với Khách hàng để xác nhận lại thời gian, địa điểm bàn giao và hướng dẫn Khách hàng chuẩn bị một số giấy tờ cần thiết khi nhận bàn giao thiết bị.

Tại thời điểm bàn giao- nhận thiết bị, Khách hàng vui lòng trực tiếp kiểm tra kỹ về chủng loại, số lượng, tình trạng thiết bị, các phụ kiện kèm theo và/hoặc những vật dụng khác (nếu có) để đối chiếu sự phù hợp giữa thực tế giao nhận với thỏa thuận của các Bên tại Hợp đồng.

Nhân viên BETA khi thực hiện thủ tục bàn giao thiết bị sẽ lập “Biên bản nghiệm thu và bàn giao thiết bị (“Biên bản”)” trong đó thể hiện tình trạng thiết bị lúc giao và những phụ kiện đi kèm (nếu có).

Khách hàng vui lòng kiểm tra nội dung Biên bản được ghi nhận theo đúng thực tế giao nhận. Biên bản sẽ được lập tối thiểu là 02 bản và trong mọi trường hợp Khách hàng sẽ luôn được nhận một bản gốc của Biên bản nghiệm thu và bàn giao thiết bị.

Việc xác nhận vào Biên bản là sự xác nhận BETA đã giao thiết bị và Khách hàng đã nhận thiết bị đúng, đủ và đảm bảo chất lượng như thỏa thuận theo quy định trong Hợp đồng.

Trách nhiệm của Công ty sau thời điểm các Bên xác nhận Biên bản sẽ được thực hiện theo quy định về bảo hành.

5. THỜI GIAN GIAO THIẾT BỊ

Thời gian giao thiết bị theo quy định cụ thể tại hợp đồng. Trong thời gian chờ đợi nhận thiết bị, Khách hàng có bất cứ thắc mắc gì về việc bàn giao thiết bị xin vui lòng liên hệ hotline HOTLINE 0286 2727 095 hoặc gửi yêu cầu qua Email admin@betatechco.com để nhân viên của BETA có thể trợ giúp cho Khách hàng.

CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

1. BỘ PHẬN CHUYỂN HÀNG

Miễn phí giao hàng Toàn quốc (Trừ một số Hóa chất, sẽ có báo giá chi tiết)

2. THỜI GIAN GIAO HÀNG

Đúng thời gian quy định cụ thể trong hợp đồng.

Quý khách hàng được phục vụ nhanh nhất, chu đáo nhất; được liên hệ ngay và báo giá khi Khách hàng để lại thông tin trên website betatechco.com hay Email: admin@betatechco.com hoặc liên hệ trực tiếp: 0903 042 747 hoặc HOTLINE 0286 2727 095

3. KHIẾU NẠI VẬN CHUYỂN

Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, BETA sẽ thông tin kịp thời cho Khách hàng.