• Hotline: 0903042747
 • admin@betatechco.com

     ĐỊA CHỈ: Số nhà 17, Đường số 12, Khu dân cư Cityland, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
  SỐ ĐIỆN THOẠI: 0903.042.747 (Liên hệ: 24/7) – 0286.2727.095 (Giờ làm việc: 8:00-17:30)

Độ thẩm thấu của màng đối với thuốc là gì

Độ thẩm thấu của màng đối với thuốc là gì

Khái niệm Độ thẩm thấu của màng đối với thuốc là gì

 • Là khái niệm chỉ khả năng của màng tế bào hoặc màng sinh học trong cơ thể để cho phép thuốc thẩm thấu qua nó.
 • Nó đề cập đến khả năng và tốc độ mà một loại thuốc có thể xuyên qua màng này và đi vào cơ thể, hoặc đi qua màng để vào các vùng cụ thể trong cơ thể.

Các yếu tố phụ thuộc

 • Tính chất của thuốc: Độ phân cực, kích thước phân tử và hóa tính của thuốc có thể ảnh hưởng đến khả năng thẩm thấu qua màng. Thuốc có tính chất phân cực thấp hơn và kích thước phân tử nhỏ hơn thường có khả năng thẩm thấu tốt hơn qua màng.
 • Dạng và liều lượng thuốc: Dạng của thuốc như viên nén, dung dịch, thuốc nhỏ mắt, thuốc thông qua da, hoặc thuốc tiêm có thể ảnh hưởng đến độ thẩm thấu qua màng. Liều lượng thuốc, độ thẩm thấu có thể thay đổi dựa trên mức độ và thời gian sử dụng thuốc.
 • Tính chất của màng:Cấu trúc và tính chất sinh học của màng tế bào hay màng sinh học sẽ ảnh hưởng đến khả năng thẩm thấu của thuốc. Màng có tính chất thẩm thấu cao hơn, hoặc màng có các cơ chế giao tiếp đặc biệt như cổng kênh ion hoặc protein chuyên chở thuốc sẽ tăng khả năng thẩm thấu của thuốc.
 • Vị trí và điều kiện màng: Vị trí và điều kiện của màng cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng thẩm thấu của thuốc. Ví dụ, một số màng tế bào như màng ruột có diện tích bề mặt lớ`n và nhiều protein chuyên chở thuốc, do đó, thuốc có khả năng thẩm thấu tốt hơn ở đây

Ứng dụng 

 • Nghiên cứu tương tác thuốc-màng: Đo độ thẩm thấu của màng giúp nghiên cứu tương tác giữa các loại thuốc và màng tế bào hoặc màng sinh học. Điều này giúp hiểu cơ chế thẩm thấu của thuốc và đánh giá khả năng thuốc đi qua màng, từ đó cung cấp thông tin quan trọng cho việc phát triển thuốc và tối ưu hóa hiệu suất thẩm thấu.
 • Thiết kế và phát triển thuốc: Đo độ thẩm thấu của màng đối với thuốc có thể hỗ trợ trong quá trình thiết kế và phát triển các dạng thuốc mới. Bằng cách đánh giá khả năng thẩm thấu của các thành phần hoạt chất và các hệ thống phân phối, nhà nghiên cứu có thể lựa chọn các thành phần và công nghệ thích hợp để tăng cường độ thẩm thấu và hiệu quả của thuốc.
 • Đánh giá chất lượng và hiệu quả của dược phẩm: Đo độ thẩm thấu của màng có thể được sử dụng để đánh giá chất lượng và hiệu quả của các dạng thuốc khác nhau. Việc so sánh độ thẩm thấu của các sản phẩm khác nhau có thể giúp xác định sự khác biệt trong hấp thụ và thẩm thấu của thuốc, và từ đó ước lượng hiệu quả của chúng.
 • Nghiên cứu về sự thẩm thấu qua da: Đo độ thẩm thấu của màng da đối với thuốc là một ứng dụng quan trọng trong nghiên cứu về sự thẩm thấu qua da. Nó giúp nghiên cứu sự tương tác giữa các thành phần thuốc và lớp biểu bì, cung cấp thông tin về khả năng thuốc thẩm thấu qua da và hướng dẫn trong việc phát triển các công nghệ vận chuyển thuốc qua da.
Các hệ thống Đo độ thẩm thấu của màng đối với thuốc tốt nhất hiện nay

⇒Hệ thống PERMETRO Theo các tiêu chuẩn USP 1/2/5/6 ; USP 3/7 ; USP 4

Betatechco Websites↓

0903042747